Cartoflex

Papirno saće

CartoflexOsnovne karakteristike saća za šperovana vrata:

 • Vrsta papira – Šrenc
 • Težina papira – 180gr/m2
 • Veličina ćelije – 28mm
 • Pritisak – 1.3kg/cm2
 • Broj listova po saću – 135
 • Dimenzije u razvučeno stanju – 85x200cm=1.7m2
 • Težina po komadu – ≈ 900gr
 • Pakovanje – 20 komada
 • Ekoliški proizvod – RECIKLIRA SE 100%
 • FSC sertifikat o kontrolisanoj seči šuma

Ostala primena papirnog saća:

 • Ispuna za pregradne zidove
 • Ispuna za školske table
 • Ispuna za nameštaj
 • Unutrašnja izolacija
 • Zamena za pločaste drvene materjale
 • Primena u gradjevinarstvu, prehrambenoj, hemijskoj, farmaceutskoj, elektro i ostalim industrijama

Proizvodi od papirnog saća:

 • Zaštitne table u transportu (100% zamena za stiropor)
 • Proizvodnja palete od papirnog saća
 • Transportne kutije
 • Zaštitni ugaonici za transport lomljive robe itd.

Široka primena u građevinarstvu, prehrambenoj, farmaceutskoj, hemijskoj, elektro i ostalim industrijama. Niske cene proizvoda sa evropskim kvalitetom.

Ekološki proizvod koji se reciklira 100%. 

Jeftin proizvod izrađen od papira koji se dobija reciklažom.